optisch

met betrekking tot het licht

optisch (Wikipedia)
Dit artikel gaat over de lichtoptica. Voor elektronen- en ionenoptica, zie het artikel Elektronenoptica.

Optica is het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de beschrijving en verklaring van het gedrag van licht; dit is elektromagnetische straling in en rond het deel van het elektromagnetische spectrum dat zichtbaar is voor het menselijk oog, dat is met golflengten tussen circa 400 nm en 700 nm. Er bestaan 3 modellen voor de beschrijving van licht: stralen (geometrische optica), continue golven (klassieke fysische optica) en discrete fotonen (kwantumoptica).