osmotisch

door wederzijdse doordringing veroorzaakt