pancytopenie

vermindering van alle cellen in het bloed

pancytopenie (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een cytopenie is een tekort aan een bepaald celtype. Vaak is een cytopenie het gevolg van een vorm van kanker, of het gebruik van een medicijn (bijvoorbeeld bij chemotherapie).

Wanneer er een tekort bestaat aan alle celtypen noemt men dit een pancytopenie.

Bij een cytopenie kan zowel de aanmaak als de afbraak van het betreffende celtype zijn verstoord.