papel

huidknobbeltje

papel (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

De morfologie van huidafwijkingen is in de dermatologie van groot belang, daarom is het zaak huidaandoeningen nauwkeurig te beschrijven. Hiervoor is een aparte terminologie gangbaar, de efflorescentieleer. In de leerboeken wordt vaak het PROVOKE-systeem aangehouden om huidafwijkingen systematisch te beschrijven, zodat alle mogelijk belangrijke aspecten aan bod komen. In de praktijk zullen weinig artsen dit routinematig zo uitgebreid doen.