paracentese

doorprikking bij. van het trommelvlies van het oor