parese

gedeeltelijke verlamming

parese (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Onder een parese (Grieks: πάρεση, páressi - de [musculaire] zwakte) verstaat men een gedeeltelijke, onvolledige verlamming van spieren. Een volledige verlamming noemt men gewoon een verlamming, ook wel paralyse of plegie. Een verlamming voor het gevoel, ook wel doofheid, noemt men een sensibele verlamming.

Paresen worden meestal veroorzaakt door neurologische storingen in de hogere motorische neuronen, die van de hersenen tot het ruggenmerg lopen en dan omgeschakeld worden naar lagere motorische neuronen.