passieve surveillance

Passieve surveillance is het gebruikmaken van lokale diensten op het gebied van gezondheidszorg voor het verzamelen van gegevens over de incidentie van ziekten of ongewenste effecten van geneesmiddelen. Het uitgangspunt is dat werknemers en diensten, die deel uitmaken van een meldingsnetwerk, gegevens verzamelen en meldingen genereren. Er wordt niet actief gezocht naar voorvallen. Passieve surveillance is bijvoorbeeld de meest gebruikte methode voor het bijhouden van de incidentie van ziekten die met vaccins kunnen worden voorkomen. Hiermee kunnen nationale en internationale instanties mogelijke uitbraken opsporen en vaccinatiemaatregelen treffen.