perfusie

vochttoediening

perfusie (Wikipedia)

Perfusie is de toevoer van een vloeistof door het bloedvatenstelsel of lymfevatenstelsel naar een bepaald orgaan of weefsel. Meestal gaat het om de, al dan niet kunstmatige, toevoer van bloed of een voedingsoplossing naar een bepaald deel van het lichaam, teneinde dit weefsel in leven te houden. De term kan worden vertaald als doorbloeding. Wanneer natuurlijke perfusie onvoldoende plaatsvindt, volgt ischemie.

Een Lindbergh-perfusiepomp uit 1935, een apparaat voor het op gang brengen van perfusie

In de geneeskunde verwijst 'perfusie' ook naar het via de ader toedienen van een vloeistof met een zoutoplossing of geneesmiddelen (infuus). De perfusiesnelheid wordt uitgedrukt in ml/min/g. Tijdens chirurgische ingrepen, met name operaties waarbij het hart tijdelijk wordt stilgelegd, is het noodzakelijk dat de bloedcirculatie van de patiënt in stand blijft. Het handhaven en monitoren van de natuurlijke perfusie tijdens een operatie is de taak van een klinisch perfusionist.