placebogecontroleerd

Een placebogecontroleerd onderzoek test een nieuw geneesmiddel ten opzichte van een placebo, een geneesmiddel dat geen werkzame bestanddelen bevat. In placebogecontroleerde onderzoeken worden mensen toegewezen aan een groep (behandelarm) die het geneesmiddel ontvangt, of een groep die de placebo ontvangt. Dit is een manier om de kans te vergroten dat een voordeel, ervaren door de behandelgroep die het geneesmiddel krijgt, het gevolg is van de werkzame stof in dat geneesmiddel en niet een andere factor.