plasma-expander

geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt