posterior

aan de achterkant

posterior (Wikipedia)

Posterior of posterius is de Latijnse plaatsaanduiding van een lichaamsonderdeel dat achter een ander, gelijkaardig lichaamsdeel ligt. Het tegenovergestelde is anterior. In het Nederlands wordt ook wel posterieur gebruikt.

Voorbeelden:

  • Ligamentum longitudinale posterius: achterste lengteband die achter de wervels loopt, tegenover
  • Ligamentum longitudinale anterius: voorste lengteband die voor de wervels loopt