precursor

voorloper

precursor (Wikipedia)

Een precursor of uitgangsstof is een chemische stof die tijdens een reactie in een andere stof wordt omgezet. De precursor dient als voorloper voor een bepaald eindproduct, vaak de stof van interesse. Progesteron is bijvoorbeeld een precursor van alle steroïdehormonen, zoals cortisol, testosteron en oestradiol. De term wordt ook buiten de chemie gebruikt: een grondstof of een voorlopercel kunnen ook precursors worden genoemd.

Het aminozuur fenylalanine is een precursor van tyrosine. In de biochemie is een precursor vaak een stof die voorafgaat aan een eindproduct binnen een stofwisselingsroute.

Enzymen worden soms onterecht als een precursor beschouwd, omdat hun aanwezigheid zorgt voor de synthese van een nieuwe stof. Enzymen zijn geen echte precursors, omdat ze zelf niet in de nieuwe stof opgenomen worden en na de reactie weer vrij beschikbaar zijn. Het zijn katalysatoren.