presynaptisch

voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen