profylaxe

voorbehoeding, behandeling om een ziekte te voorkomen

profylaxe (Wikipedia)

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen.

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

Profylaxe is het voorkomen van ziektes.