proof of mechanism

Een ‘proof of mechanism’-onderzoek, of POM-onderzoek, wordt normaal gesproken uitgevoerd met gezonde vrijwilligers in fase I van klinische ontwikkeling. Dergelijke onderzoeken worden opgezet om aan te tonen dat een nieuw geneesmiddel zijn doelorgaan/doelorganen bereikt, een wisselwerking heeft met zijn doelmoleculen, en op de beoogde manier inwerkt op de biologie van de doelcellen.