reagens

reageermiddel

reagens (Wikipedia)

Een reagens (Latijns meervoud: reagentia) is een chemische stof of een mengsel van chemische stoffen dat wordt gebruikt tijdens een chemisch experiment. Vaak worden de termen reagens en reactant door elkaar gebruikt. Dit zijn echter verschillende concepten. Een reagens reageert niet mee tijdens de chemische reactie. Voorbeelden zijn oplosmiddelen en katalysatoren. Een reactant is echter een stof die tijdens een chemische reactie ook zelf meereageert. De term reagens wordt ook gebruikt bij analytische bepalingen van een stof, door middel van een andere stof.

Er zijn in het laboratorium verschillende eisen aan een reagens, vooral met betrekking tot de zuiverheid: bij chemische analyse is vaak een grotere zuiverheid van belang, omdat vervuiling van het reagens invloed kan hebben op het resultaat van de analyse. Ook bij een chemische synthese is het soms noodzakelijk om een zuiver reagens te gebruiken, bijvoorbeeld bij bepaalde reacties met isomeren, waarbij de stereochemie bij de reactie van belang is.