reconstitutie

bijeenbrengen van verschillende componenten