regurgitatie

terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond)