Rekrutering is het proces dat wordt uitgevoerd door onderzoekers om mensen (deelnemers) op te nemen in een klinisch onderzoek. Rekrutering is gebaseerd op de inclusie- en exclusiecriteria die zijn gedocumenteerd in het onderzoeksprotocol.
Volg ons ook op
RSS
Facebook