resuscitatie

reanimatie, opwekken van hart bij harstilstand en beademen