revaluatie

herwaardering

revaluatie (Wikipedia)

Revaluatie is de stijging van de wisselkoers van een valuta door de centrale bank of overheid. Dit kan in een systeem met een vaste wisselkoers. Normaliter grijpt een centrale bank dan in als een wisselkoers buiten de afgesproken bandbreedte komt. Na een revaluatie grijpt de centrale bank pas weer in als de wisselkoers boven de nieuwe, hogere afgesproken waarde komt.

Een stijging in de wisselkoers waar de wisselkoers vrij is, wordt veroorzaakt door de werking van vraag en aanbod, waar de vraag relatief hoog is. Deze stijging heet appreciatie.

Revaluatie is het tegengestelde van devaluatie, de daling van een vaste wisselkoers.