reversibel

omkeerbaar

reversibel (Wikipedia)

Reversibel kan verwijzen naar:

  • Reversibel proces, een omkeerbare toestandswijziging in de thermodynamica, een onderdeel van of tak binnen de natuurkunde.
  • Reversibel (thermodynamica), over het algemene of abstracte begrip 'omkeerbaarheid' in de thermodynamica.
  • Reversibiliteit, over het algemene of abstracte begrip 'omkeerbaarheid' in onder meer systeemtheorie.
  • Omkering, een begrip binnen de muziek(theorie).