risico

Risico is de kans op schade of letsel als gevolg van het gebruik van een behandeling in de klinische praktijk of als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek. De schade of het letsel kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch, maatschappelijk of economisch. Risico’s zijn onder meer het hebben van bijwerkingen door de behandeling, of het nemen van een geneesmiddel dat niet zo effectief is als de standaardbehandeling (gedurende een onderzoek). In een klinisch onderzoek kan een nieuwe behandeling bijwerkingen of risico’s hebben die de onderzoekers niet verwachten. Dit is waarschijnlijker in de vroege stadia van klinische onderzoeken. Geen enkel klinisch onderzoek is vrij van risico’s. Deelnemers moeten zich bewust zijn van de voordelen én de risico’s voordat ze besluiten of ze mee willen doen of niet (zie geïnformeerde toestemming).

risico (Wikipedia)
Zie Risico (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Risico.

Risico is de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. In veiligheidstermen is risico altijd negatief, het betreft altijd vraagstukken over ongewenste gebeurtenissen. Dit in tegenstelling tot het nemen van financieel risico waarbij zowel positieve als negatieve uitkomsten mogelijk zijn. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen risico en onzekerheid, meer specifiek Knightiaanse onzekerheid. Daarbij is risico meetbaar, terwijl dat voor onzekerheid niet het geval is. In de praktijk wordt dit onderscheid evenwel veelal niet gemaakt en wordt onzekerheid als risico behandeld.

Er bestaan verschillende manieren waarop men kan proberen risico's om te zetten in cijferwaarden. Een ervan is de Kinney-methode. Hierbij wordt risico bepaald door kans, blootstelling en gevolg. In het geval van een werkelijk meetbaar risico kan hier ook een daadwerkelijk getal aan worden toegekend:

Risico = Kans x Blootstelling x Gevolg

Dit wordt onder meer gedaan bij risicoanalyse. Dit kan zinvol zijn bij risico's die voldoende bekend zijn doordat er veel incidenten zijn zodat de wet van de grote getallen in werking treedt. In dat geval kan er statistische analyse worden toegepast, mits er geen kans is op zwarte zwanen. Bij complexere risico's en risico's die weinig incidenten kennen, zijn er veelal te weinig gegevens om het risico betrouwbaar te kwantificeren.