secretie

afscheiding

secretie (Wikipedia)

Secretie (uit het Latijn, 'secerneren' betekent afzonderen) is het afscheiden van lichaamsvocht.

Hieronder valt: