sedentair

wie een zittend leven leidt

sedentair (Wikipedia)

Sedentarisme of sendentarisering (Latijn: sedere, zitten) is een levenswijze die wordt bepaald door het verblijf op dezelfde plaats. Dit in tegenstelling tot de nomadische levenswijze waarbij wordt rondgetrokken. Een belangrijke golf van sedentarisme vond tijdens het neolithicum plaats. Tijdens deze neolithische revolutie werd langzaam overgegaan van jagerssamenlevingen en horticulturele samenlevingen naar een agrarische samenleving.