sediment

bezinksel

sediment (Wikipedia)
In de medische wetenschappen wordt het woord sediment gebruikt bij urine-onderzoek.

Sediment of afzetting is door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei, zand, silt en lutum. Wanneer sediment wordt afgezet ontstaat een sedimentair gesteente. Recent afgezet materiaal is nog niet geconsolideerd maar kan in de tijd door consolidatie of lithificatie verharden.

Sedimenttransport door de Rhône naar het Meer van Genève

De wetenschap die sedimenten en hun ontstaan bestudeert is de sedimentologie.