seniliteit

geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen