serum

het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof)

serum (Wikipedia)

Serum is de vloeistof die overblijft als men bloedplasma laat stollen en het stolsel verwijdert. De samenstelling is in grote trekken vergelijkbaar met die van bloedplasma, behalve dat de stollingseiwitten zoals fibrinogeen in serum grotendeels verwijderd zijn. Het serum bevat dus noch cellen (erytrocyten en leukocyten) noch stollingsfactoren.

Voor de meeste biochemische laboratoriumtests kan zowel plasma als bloedserum worden gebruikt. Serum heeft bij vele tests de voorkeur boven plasma, aangezien de stollingsfactoren in plasma kunnen interfereren met de meting of de resultaten.