stimulans

opwekkend middel

stimulans (Wikipedia)

Een stimulans, aansporing, prikkel, drijfveer, motief of incentive is een beloning in de vorm van een goed of dienst voor een specifieke prestatie ter motivatie.

Een uit dieronderzoek bekend fenomeen is incentive contrast. Als dieren grote beloningen gewend zijn en dan wordt overgestapt op een kleinere beloning, zullen ze daar niet tevreden mee zijn. Ze zullen zich veel minder gaan inspannen en soms zelfs de kleinere incentive weigeren.