toxicologisch

met betrekking tot gifstoffen

toxicologisch (Wikipedia)

Toxicologie, vergiftenleer of giftigheidsleer bestudeert de werking van giftige stoffen op biologische systemen. Toxicologie is een deelgebied van de biologie. Waar het de invloed van vergiften op de mens betreft, is het een deelgebied van de geneeskunde. Er bestaan ook nauwe raakvlakken met de farmacologie.

Toxicologisch onderzoek bij de FDA.