Om eiwitten te produceren worden genen eerst ‘getranscribeerd’ tot boodschapper-RNA (mRNA). Het transcriptoom is het geheel aan boodschapper-RNA-moleculen in een specifieke cel of een specifiek weefsel op een bepaald moment. Door het transcriptoom te analyseren kunnen onderzoekers achterhalen wanneer elk gen aan- of uitstaat in een cel of weefsel, hoe dat celtype normaal functioneert, en hoe veranderingen in de normale activiteit van het gen kunnen worden verstoord door ziekte of bijdragen aan ziekte.

Volg ons ook op
RSS
Facebook