trofisch

met betrekking tot de voeding van de weefsels