utiliteit

Utiliteit, of nut, is de mate waarin (wordt gevonden dat) iets een wens of behoefte kan vervullen. In de gezondheidseconomie meet utiliteit de sterkte van patiëntvoorkeuren. Bijvoorbeeld hoe belangrijk verschillende factoren zijn voor patiënten, zoals symptomen, pijn en psychische gezondheid. De impact van nieuwe behandelingen op deze factoren, en dus op de kwaliteit van leven, kan worden berekend. Dit is een benadering die veel wordt toegepast door instanties die zich bezighouden met Health Technology Assessment (HTA), en die adviseren of behandelingen moeten worden gefinancierd door (bijvoorbeeld) overheidsinstanties op het gebied van volksgezondheid.

utiliteit (Wikipedia)

Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Enkele voorbeelden:

Andere specifieke vormen van bouw zijn bijvoorbeeld woningbouw en hoogbouw.