vagolitisch

alsof de werking van de tiende hersenzenuw onderbroken is