vagotenie

verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel