voor invaliditeit gecorrigeerd levensjaar

Voor invaliditeit gecorrigeerd levensjaar (disability-adjusted life year, DALY) is een maat in de gezondheidseconomie. Het staat voor de ‘last’ van een ziekte, uitgedrukt in aantal jaren dat verloren is gegaan door slechte gezondheid, invaliditeit of vroegtijdig overlijden. Eén DALY kan worden gezien als één verloren gegaan ‘gezond’ levensjaar. Het totaal aantal DALY’s in een populatie kan ook worden gezien als de omvang van de kloof tussen de huidige gezondheid van die populatie en een ideale situatie waarin elke persoon helemaal gezond oud wordt.