vulvovaginitis

ontsteking van de schaamspleet en de schede