Voor u gelezen in krant

Schaarste aan geneesmiddelen laat zich scherper voelen

Volgens een initiatief van het Federaal Geneesmiddelenagentschap, waren de voorbije dertig dagen 330 geneesmiddelen tijdelijk of definitief onbeschikbaar.

Vandaag is er een ­tekort aan ongeveer 380 geneesmiddelen. Maar dat zijn alleen de producten die de industrie de afgelopen dertig dagen als schaars heeft aangemeld. Brengen we ook de medicijnen in rekening waarvoor al langer een tekort bestaat, dan komen we aan 1.239. Concreet betekent dit dat bijna 15 procent van de referenties ­onbeschikbaar is, al dan niet tijdelijk.

n.v.d.r. Ben je lid van onze vereniging, log dan in op onze site om te achterhalen waar je dit kan nakijken.