diagnose

vaststelling van een ziekte

diagnose (Wikipedia)

Diagnose (uit het Grieks: διά-, diá-, 'door-' en γνώσις, gnósis, 'kennis' of 'oordeel' → 'het nauwkeurig leren kennen') heeft twee nauw samenhangende betekenissen:

  1. Het diagnose stellen of diagnosticeren is de kunst, techniek of handeling om aan de hand van waargenomen verschijnselen, "klachten" of "symptomen" daarvan de meest waarschijnlijke oorzaak te vinden.
  2. Hieraan voorafgaand moet op grond van onderzoek een beschrijving zijn opgesteld met onderscheidende, diagnostische kenmerken en optredende verschijnselen. Een diagnose is dan de beschrijving met de lijst van "symptomen", "onderscheidingscriteria" of "diagnostische kenmerken" en hun samenhang.
Besliskundige Chris Snijders (TU Eindhoven) over diagnoses stellen - Universiteit van Nederland