Systemische Lupus Erythematosus (SLE)

Inhoud

Datum eerste publicatie: 07/06/2018

Laatste update 14/09/2022

Ook genoemd: ‘lupus erythematosus disseminatus’ (LED) Is een veralgemeende auto-immuunziekte.
Auto-immuunziekte: afweer (immuniteit) tegen eigen eiwitten, DNA of andere bestanddelen, of tegen cellen speelt een rol (“auto” = grieks voor “eigen”)
Veralgemeend: ontsteking van verscheidene organen en algemene ziekteverschijnselen kunnen zich voordoen.

Wie kan lupus krijgen?

Voorkomen van lupus

Oorzaak en erfelijkheid

(Eerste) klachten en symptomen

Diagnose

Behandeling

Medicamenteuze lupus

Lupus en zwangerschap

Neonatale lupus

Belangrijkste autoantistoffen bij lupus

Klachten en symptomen die snel medische aandacht moeten krijgen

Evolutie en prognose

Lupus is een ernstige aandoening.
Het stellen van de diagnose is een zaak van samenwerking tussen de huisarts en de specialist.

Deze folder is een productie van de Medische Adviesraad van de CIB-Liga.

De inhoud ervan werd getoetst aan “Textbook on Rheumatic Diseases” het basiswerk van de EULAR.