Een symposium, ook wel een wetenschappelijk congres of wetenschappelijke conferentie genoemd, in de wetenschap is een bijeenkomst van wetenschappelijk onderzoekers voor de presentatie van hun werk, verdere beeldvorming op een bepaald onderwerp en verdere uitwisseling van ideeën. Nauw verwant aan het symposium zijn het colloquium, de discussiebijeenkomst, een meeting, het wetenschappelijk congres en wetenschappelijk seminar. Samen met wetenschappelijke tijdschriften voorzien symposia in een belangrijk kanaal om ideeën en informatie uit te wisselen tussen wetenschappers.

Bron: Wikipedia

Volg ons ook op
RSS
Facebook