identiek

van dezelfde oorsprong

identiek (Wikipedia)

In de wiskunde heeft de identiteit een aantal belangrijke betekenissen:

  • Een identiteit is een gelijkheid. Hoewel gelijkheid meer wordt gebruikt, zijn beide synoniem.
  • In de algebra kan een verzameling S voorzien van een commutatieve binaire operator ' · ' een identiteitselement of eenheidselement e hebben. Alle elementen x uit S, blijven, vermenigvuldigd met het element e, gelijk aan zichzelf. Dus voor alle x geldt: .
  • Een identieke afbeelding of identieke functie I is een functie van een verzameling V naar V zodat voor alle x in V geldt dat I(x)= x.
  • In de lineaire algebra is een identiteitsmatrix of eenheidsmatrix een vierkante matrix, waarvan de hoofddiagonaal (↘) uitsluitend uit enen bestaat en alle elementen die niet op de hoofddiagonaal (↘) liggen nul zijn. De eenheidsmatrix kan bij matrixvermenigvuldiging de rol van een identieke afbeelding spelen.