in vivo

in het levende organisme

in vivo (Wikipedia)

In vivo (Latijn: binnen (in het) leven) is een proces dat in het complete levende lichaam van een organisme plaatsvindt.

Verwante termen zijn in vitro (in glas) voor reageerbuistechnieken en in silico (in silicium) voor computersimulaties.