moleculair

bestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof, dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)