preventie

voorkoming (van ziekte)

preventie (Wikipedia)

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen.

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

Profylaxe is het voorkomen van ziektes.