respons

antwoord

respons (Wikipedia)

Een respons is reactie van een organisme op een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving. Deze prikkel wordt een stimulus genoemd.

Veel organismen bezitten speciale organen die gevoelig zijn voor prikkels: de zintuigen. Deze zintuigen reageren op een prikkel met elektrische impulsen die via zenuwbanen naar een regelend orgaan (hersenen) gestuurd worden. Indien een prikkel te zwak is, volgt er geen respons; de prikkel moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden voor het zintuig reageert.