ledenbijdrage

Het nieuwe jaar is bezig, gelieve het lidgeld te betalen. We kunnen niet werken zonder jullie bijdrage.
Graag €25 op ons rekeningnummer IBAN: BE83 7895 4525 6115 met vermelding naam en adres. Bedankt.

duim-omhoog.jpg