lidgeld

Allen! We zijn bezig met de budgetten om ons werkjaar te plannen. Graag jullie ledenbijdrage van €25 voor het jaar 2024, vergezeld van naam en adres. (Zie ons rekeningnummer onderaan deze pagina) Ons volgend ledenblad verschijnt eind maart.

geld-sparen-feature-depo-verkleind.jpg