Sinds tientallen jaren is het bekend dat sommige bindweefselziektepatiënten (zie de algemene folder) symptomen hebben zowel van lupus als van sclerodermie als van myositis enz. Deze aandoeningen zijn bijgevolg moeilijk te benoemen. Meestal worden zij ‘overlap-syndromen’ genoemd. In 1969 merkten Sharp en medewerkers op dat er een speciale vorm van overlap-syndroom bestaat met symptomen van sclerodermie, lupus, myositis en reumatoïde artritis, waarbij een grote hoeveelheid antistoffen gevonden werd tegen één welbepaald eigen antigeen, namelijk U1RNP. Intussen weet men dat ook het Sjögren-syndroom veel voorkomt bij MCTD.

Op basis van de sterke link met één soort autoantistoffen en de aanwezigheid van een deels eigen genetische aanleg wordt MCTD steeds meer als een aparte ziekte beschouwd en minder als een “overlap” syndroom.

MCTD is een ernstige aandoening.
Het stellen van de diagnose is een zaak van samenwerking tussen de huisarts en de specialist.
Deze folder is een productie van de Medische Adviesraad van de CIB-Liga.De inhoud ervan werd getoetst aan “Textbook on Rheumatic Diseases” het basiswerk van de EULAR.